پوستر | پیکار مقدس
امروز کار، یک فضیلت و ارزش و یک عبادت و مبارزه است.
به‌مناسبت روز جهانی کارگر
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
کار و کارگر

کارگر

فرهنگ

تصاویر مرتبط