پوستر با کیفیت رسم مسیر زندگی
پوستر | رسم مسیر زندگی

آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی، زیرساخت اصلیِ سعادت یک ملّت و پیشرفت یک کشور و در جمهوری اسلامی، حرکت به سمت آرمان‌هاست.
۱۲ اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت متفکر شهید، استاد مرتضی مطهری و روز گرامی‌داشت مقام معلم
⁦⁩طراح: حسام پاشایی
نظرات کاربران
UserName