هنرنمایی جالب پرنده معمار در ساخت لانه
این یک نمونه است که چگونه یک پرنده لانه خود را در طول یک روز می سازد. شگفت انگیز است که چگونه جانوران می توانند بفهمند و ببینند که روند ساخت خانه چگونه است . امروزه پرندگان و لانه‌های آنان الگویی زیبا در سطح اول معماری دنیاست، به‌طوری ‌که تا کنون چند بنا از جمله ورزشگاه ملی پکن براساس شکل لانه پرنده طراحی شده اند.
نظرات کاربران
UserName