کوهستان
در فرهنگ لغت آمده است که برآمدگی هایی را که از تپه بلند تر باشند کوه می نامند.به طور کلی بلند هایی را که بالاتر از 600 متر ارتفاع دارند را کوه و پایینتر از آن را تپه می نامند.در پای کوهها معمولا درختان میرویند. همچنین قله های کوههای بلند ، همیشه پوشیده شده از برف می باشند.
نظرات کاربران
UserName