مزار شهیدان گمنام
مزار شهیدان گمنام در کنار کوه حضرت خضر نبی شهر خلوتگاه عاشقان است
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName