ای راحت جان
فارغ از دیدنِ
روی دگرانیم هنوز

تا که تو کی برسی
زین سفر دور و دراز
نظرات کاربران
UserName