چگونگی تشخیص اخبار واقعی در فضای مجازی
چگونگی تشخیص اخبار واقعی در فضای مجازی:

1. به رسانه های رسمی مراجعه و جوینده منبع خبر باشید.
2. همیشه لوگوها و تصاویر راست نمی‌گویند.
3. همه رسانه ها بی طرف نیستند.
4. بازنشر زیاد خبر نشانه صحت آن نیست.
نظرات کاربران
UserName