نیمی از موارد فوتی کرونا در اروپا در مراکز نگهداری سالمندان رخ می‌دهد
نظرات کاربران
UserName