کرونا در اندونزی/ ترساندن مردم با دو کفن‌پوش
مقامهای یک روستا در اندونزی برای وادار کردن مردم به ماندن در خانه و رعایت قرنطینه کرونا، چند مرد را به کار گماشته‌اند تا با ظاهری شبیه جنازه کفن شده مردم را بترسانند و نگذارند کسی از خانه بیرون شود.
این کار ریشه در ترس سنتی از روح دارد
نظرات کاربران
UserName