کرونایی‌های بالا 65 سال
کرونایی‌های بالا 65 سال سن در انگلیس که وضعیت وخیمی دارند، ممکن است از اولویت درمان کنار گذاشته شوند
سیستم بهداشت و درمان انگلیس NHS به افراد امتیاز دهی کرده و برای درمان اولویت بندی می‌کند
نظرات کاربران
UserName