شاهنامه نفیس در موزه متروپولیتن
صفحاتی از کتاب مرجع و بسیار مهم تاریخ هنر نگارگری ایران " شاهنامه ی شاه طهماسبی موزه متروپولیتن "با کیفیت بسیار عالی
عکاس مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName