قوری‌ات را تکان بده بی بی
قوری‌ات را تکان بده بی بی
توی قوری بهار نارنج است

چای خوش طعم و عطر می‌خواهم
این اتاق شما عجب دنج است
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
بی بی

مادر بزرگ

بهارنارنج

عمومی

تصاویر مرتبط