هنر انگشترسازی
مجموعه ای از هنر استاد مهدی ابراهیمی، ساخت انگشتر نقره به طریقه دست سازی سنتی، که از روش ریخته گری خاک ماسه شروع میشود و تمامی مراحل کلا توسط دست انجام میشود
نظرات کاربران
UserName