اجاره ای به بهای سلامتی
دریافت اجاره در این ایام بحران، به قیمت سلامتی مستاجران و خانواده آنهاست
طراح: ایمان ماندگاری
نظرات کاربران
UserName