پرندگان در قفس
تعدادی از پرندگان وحشی در قفس باغ وحش، عقاب و جغد و قرقاول...
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName