کاشی های رضوی
کاشیکاری یکی از هنرهای زیبا در ایران از دیرباز بوده است و نابترین آنها در حرم های شریف مانند حرم حضرت امام رضا سلام الله موجود است
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName