نیهور
بخشی از آثار استاد عظیمی فهیم نگارگر و مذهب، نگارگری رشته هنری قدیمی و زیبا که نقاشی قاعده مند و بسیار ظریف پرداز است.
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName