زرنگاری قرآن
زرنگاری یا تذهیب هنر کهن ایرانی که تکنیکهای متفاوت دارد دراین تصویر یکی از آثار استاد عظیمی فهیم در حلکاری طلا در اطراف صفحه ای قدیمی از قرآن را مشاهده می کنید
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName