سیاه مشق
سیاه مشق استاد عبدالله زاده ، در این سبک خوانش مطرح نیست و صرفا سبکی در هنر خطاطی است
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName