بلوط جنگلی
میوه درخت بلوط بعد از افتادن خود نهال درختی دیگر می شود
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName