حیاط خانه سنتی
حیاط در خانه سنتی عمدتا شامل حوض، ایوان و ستون ها می شود.
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName