بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
سعدی
نظرات کاربران
UserName