بهاریه
بهار بی تو مرا جز خزان ندارد رنگ
بهار بی تو دروغ است و مملو از نیرنگ
حسین رضائیان
نظرات کاربران
UserName