کاشی حضرت علی سلام الله
کاشی شش گوشه منقش به نام مبارک علی در موزه ملی ایران
نظرات کاربران
UserName