شب ميلاد تو مادر به همه عيدي داد
اي گرانقدر، ندانست كسي قدر تورا
بس كه دست تو به ما رزق فراوان بخشيد

شب ميلاد تو مادر به همه عيدي داد
و به ما سينه زنان خيمه و پرچم بخشيد
نظرات کاربران
UserName