کوههای برفی
به گروهی از کوه‌های به‌هم‌پیوسته که توسط زمین‌های پست احاطه شده باشند رشته‌کوه گفته می‌شود.در میان رشته‌کوه‌های گوناگون معمولاً رودخانه‌ها و دره‌هایی قرار دارند.زمین‌های یک رشته‌کوه لزوماً دارای پیشینه زمین‌شناختی یکسان نیستند.رشته‌کوه‌ها معمولاً در جهت طولی کشیده شده‌اند و در اثر عوامل زمین‌ساختی پدید آمده‌اند مثلاً فشار دو ورقه زمین ساختی به همدیگر در اثر حرکت قاره‌ها. برای نمونه رشته‌کوه هیمالیا در اثر برخورد ورقه هندوستان به ورقه آسیایی پدید آمده است
نظرات کاربران
UserName