کویر
کویر منطقه‌ای است که به دلیل موقعیت جغرافیایی (معمولا ختم رودخانه‌ها در آن) و حرارت .شدید آفتاب به نمک‌زار بدل شده باشد.برخی کویرها قبلا دریاچه یا دریاهایی بوده اند که در اثر تبخیر آب از آن‌ها به نمکزار بدل شده‌اند.بیابان مرکزی ایران که دشت کویر نامیده می شد، درون خود تعداد زیادی کویر، مانند کویر درانجیر، کویر ساغند، روح مرغوم و... را جا داده است.
نظرات کاربران
UserName