میرزا جواد آقا مَلکی تبریزی
میرزا جواد آقا مَلکی تبریزی (متولد اواخر قرن ۱۳ یا اوایل قرن ۱۴ - ۱۳۴۳ق در تبریز) فقیه، عارف و استاد اخلاق. کتاب المراقبات یا اعمال السَّنَه از آثار اوست.
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName