در انتظار سردار دلها
حضور خودجوش مردم دلشکسته در بیابانهای اطراف جمکران در انتظار رسیدن سردار دلها
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName