جاده ای در میان جنگل
"در آیه 31 سوره انبیاء به برنامه ریزی حکیمانه خدا در ایجاد دره ها و راههای ارتباطی از پستی و بلندی کوهها اشاره کرده می گوید: ما در لابه لای این کوهها، دره ها و راههایی قرار دادیم تا به آنها راه یابند و به مناطق مختلف زمین دسترسی پیدا کنند.اگر دره ها و شکاف ها نبودند سلسله جبال مرتفع، مناطق مختلف را آنچنان از هم جدا می کرد که دسترسی زمین به آنها غیرممکن می شد و این حکایت از آن دارد که همه این دگرگونی ها طبق برنامه و حسابی است که زندگی را برای انسان آسان می سازد
"
نظرات کاربران
UserName