موزه معدن سنگ های زینتی
باتشکر از مهندس فراهانی، شرکت معدن کاوان یاقوت کویر
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName