گلزار
امام کاظم (ع) به نقل از پدران بزرگوارش (ع) از پیامبراکرم (ص) نقل می کند که حضرت فرمود: «بوی خوش فرشتگان الهی، بوی (دل انگیز) گل است...»پیامبر اکرم (ص) در اهمیت استشمام گل سرخ فرمود: «هرکس می خواهد بوی عطرآگین مرا ببوید، گل سرخ را استشمام کند.»
نظرات کاربران
UserName