ششمین روز سرگردانی مردم فرانسه در پی اعتصاب‌ سراسری
با ادامه بن‌بست میان اتحادیه‌های کارمندی و کارگری با دولت فرانسه در خصوص موضوع تغییر نظام بازنشستگی، اعتصاب‌های گسترده در این کشور همچنان ادامه دارد و وارد ششمین روز خود شد.
ماکرون در صدد است نظام بازنشستگی این کشور را یکپارچه کند و مزایای برخی مشاغل را حذف کند
نظرات کاربران
UserName