عبور نور افتاب در بین جنگل
خداوند متعال وصف زیبای «ذات بهجه» را به درختان داده و می فرماید: «و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة؛(53)خداوند برای شما از آسمان آبی فرو فرستاد که بدان بوستان های خرم و شادی آفرین رویاندیم.» این طراوت، نشاط و بهجت انگیزی گیاهان و درختان در انسان انگیزه ای ایجاد می کند و او را به سمت عمران و آبادانی زمین و امیدواری به زندگی سوق می دهد
نظرات کاربران
UserName