مسجد اعظم قم
کاشیکاری اثر : حاج هادی کوه خضری
عکس از: علیرضا سرودلیر
نظرات کاربران
UserName