خلاقیت در ساخت پرچم های کشورهای مختلف جهان
در نمایشگاه بین المللی غذا و تغذیه در استرالیا یک سری غذاهای دیدنی به نمایش در آمده است. در این سری از سفره آرایی ها پرچم چندین کشور توسط غذاهای محلی همان کشورها ساخته شده و به نمایش در آمده است.
نظرات کاربران
UserName