گره توت
درختان قدیمی زایده های زیبایی دارند بنام گره که در این عکسها در درخت توت مجنون ملاحظه می نمایید از آنها در تزیینات و نجاری استفاده می کنند
عکاس مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName