تصادف، تلفن همراه
ابزاری مانند تلفن همراه و یا سایر وسایل الکترونیکی می‌توانند تأثیر مستقیمی در ۲۵ درصد از تصادفات داشته باشند.
نظرات کاربران
UserName