میدونید اولین پمپ بنزین ایران در چه سالی و در کدوم شهر ساخته شد؟
اولین پمپ بنزین ایران، در سال ۱۳۰۶ در آبادان بنا شده است. این پمپ بنزین احتمالا اولین پمپ بنزین خاورمیانه نیز بوده است!
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
پمپ بنزین

اولین

عمومی

تصاویر مرتبط