متاسفانه بازم اول شدیم
میهن عزیزمان ایران با آمار بیش از 40 مرگ در هر 100 هزار تصادف، مهلک ترین کشور دنیا در زمینه تصادفات رانندگی است!
نظرات کاربران
UserName