عکس از صحنه تصادف
درهنگام تصادف قبل ازانتقال خودروها به سمت راست خیابان،حتما از چند زاویه از دو خودرو عکس وفیلم بگیرید تا اگرصحنه تصادف به هم خورد افسر برای تشخیص مقصر دچار اشتباه نشود
نظرات کاربران
UserName