سرعت مجاز لاستیک ماشین شما چقدره؟
سرعت مجاز با یک حرف انگلیسی روی لاستیک تایپ شده
مثال: S = 180 km/h
(حداکثر سرعت لاستیک ماشین شما)
نظرات کاربران
UserName