دولت روحانی در آستانه از حد نصاب افتادن
با خداحافظی «محمود حجتی» از دولت و تقدیم استیضاح «بیژن زنگنه»، وزیر نفت از سوی نمایندگان به هیات رئیسه مجلس و در مسیر بودن استیضاح «رحمانی فضلی» وزیر کشور، مجدداً بحث قریب‌الوقوع بودن مراجعه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی مطرح شده است؛ بر مبنای این اصل، اگر نصف اعضای دولت از کابینه جدا شوند، دولت مجدداً باید از مجلس رای اعتماد بگیرد
نظرات کاربران
UserName