تشعیر
تشعیر یکی از زیررشته های نگارگری یا نقاشی ایرانی است که معمولا بصورت تک رنگ اجرا می شود
نظرات کاربران
UserName