نگارگری روی چوب
باتشکر از استاد عظیمی
عکاس مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName