خانه تاریخی زند
این مکان تاریخی در محله چهارمردان واقع است و کوچه دسترسی به آن گذر قلعه می باشد که با توجه به فرم و مصالح به کار رفته در ساختمان، متعلق به دوره قاجار است یعنی خانه قدمتی حدوداً 130 ساله دارد.
این خانه در تاریخ 25 تیرماه 1379 ش با شماره 2072 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در اختیار میراث فرهنگی استان قم قرار گرفت.
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName