نمایی از قفسه های کتاب
کتابخانه‌های بسیاری امروزه در اقصی نقاط جهان وجود دارند که حاوی ذخایر ارزنده‌ای از دانش و اندوخته‌های بشریت هستند. مانند: کتابخانه ملی ایران، کتابخانه بریتانیا، کتابخانه کنگره آمریکا، کتابخانه ملی فرانسه، کتابخانه عمومی شهر نیویورک، کتابخانه ملی چین، کتابخانه آکادمی علوم روسیه، کتابخانه ملی آلمان، کتابخانه دانشگاه هاروارد، و ... .
نظرات کاربران
UserName