مجسمه های زنجیری
امروزه هنرمندان برای به تصویر کشیدن خلاقیت خود از مواد گوناگون برای ساختن آثار هنری خود استفاده میکنند. در این آثار، هنرمند کره ای به نام یئونگ - دئوک مجسمه هایی با زنجیر های آهنی خلق کرده که از نظر خلاقیت کاری نو و جدید محسوب میشود. با دیدن این مجسمه های آهنی تصور زحمتی که این هنرمند کشیده و زمانی که صرف کرده است تا این آثار بسیار دیدنی را خلق کند قابل مشاهده است.
نظرات کاربران
UserName