عالی قاپو
عمارت عالی قاپو از زیباترین بناهای تاریخی جهان است که متعلق به عصر صفوی است و شامل بسیاری از ظرایف و حکمت های معماری می باشد
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName