با این خوراکی‌ها به جنگ اثرات آلودگی هوا بروید
با رسیدن فصل سرما، آلودگی هوا هم مهمان شهرهای بزرگتر شده و بسیاری از شهروندان با مشکلات ناشی از آن روبرو هستند. اما برخی خوراکی‌ها هستند که در کاهش اثرات آلودگی موثر هستند.
نظرات کاربران
UserName